Oprogramowanie i komplementarne usługi dostosowania przetwarzania danych do wymagań RODO

Oprogramowanie i narzędzia

SensID

Narzędzia do inwentaryzacji i katalogowania danych w źródłach strukturalnych i niestrukturalnych

Usługi integracyjne

Integracja systemów

Dostosowanie przetwarzania danych do wymagań RODO

Projekty audytowe – inwentaryzacja systemów pod kątem przetwarzanych danych osobowych

Zabezpieczenie danych – projekty anonimizacji i pseudonimizacji danych

Wdrożenie pełnego monitorowania systemów pod kątem przetwarzanych danych osobowych i dostosowania do wymagań RODO