Dostosuj przetwarzanie danych do wymagań RODO

Projekty audytowe

Inwentaryzacja danych osobowych i audyty systemów bez potrzeby zakupu licencji oprogramowania sensID

  • Pierwszy krok weryfikacji przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO
  • Szybka inwentaryzacja danych z wykorzystaniem skanera sensID Detect

Pełne monitorowanie systemów

 

Zaimplementuj pełne monitorowanie systemów i automatyzuj cykliczne skany systemów zgodnie z polityką bezpieczeństwa.

  • Ciągła inwentaryzacja danych osobowych przetwarzanych przez systemy
  • Harmonogramowane przeszukiwanie systemów

Anonimizacja i pseudonimizacja

Zabezpiecz dane w systemach z zastosowaniem technik anonimizacji lub pseudonimiacji

  • Ciągła inwentaryzacja danych osobowych przetwarzanych przez systemy
  • Harmonogramowane przeszukiwanie systemów