SensID Catalog

SensID Catalog pozwala wdrożyć automatyzację retencji danych oraz obsługi praw jednostki. Umożliwia katalogowanie danych, dzięki czemu ma się dostęp do pełnej informacji o miejscach lub źródłach danych osobowych oraz podstawach prawnych do ich przetwarzania.

SensID Catalog przechowuje lokalizację danych osobowych do poziomu rekordu bazy lub pliku. Informacje z rejestru, uzupełnione o podstawy przetwarzania danych, pozwalają automatyzować procesy usuwania/anonimizacji/zmiany danych wynikające z polityk retencji lub wniosków osób fizycznych. Dużym wyróżnikiem katalogowania danych przez system SensID jest możliwość obsługi retencji danych zarówno dla źródeł bazodanowych, jaki dla zasobów sieciowych oraz skrzynek pocztowych. Proces samego usuwania/anonimizacji może zostać wykonany z użyciem API systemu źródłowego lub robotyzacji (RPA).

Główne funkcje systemu do katalogowania danych

sens-id-icon-177

Katalogowanie

informacji o miejscach/źródłach danych osobowych, które muszą podlegać retencji danych.

Rejestrowanie

podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych oraz terminów ich obowiązywania.

sens-id-icon-247

Monitorowanie

dat wygaśnięcia podstaw prawnych i kwalifikacji danych do usunięcia lub anonimizacji.

sens-id-icon-74

Automatyzacja

uruchamiania procesów usuwania i anonimizacji danych, dla których nie ma podstaw do retencji

Informacja w jednym miejscu

Przeglądanie i wyszukiwanie danych osobowych zgromadzonych w wielu systemach źródłowych oraz powiązanych z nimi podstaw prawnych przetwarzania danych.

Pełna automatyzacja

Automatyzacja procesów retencji po stronie systemów źródłowych oparta o API lub Robotyzację (RPA) - to najbezpieczniejsza forma usuwania/anonimizacji danych.

Zobacz także

SensID Detect
SensID Mask

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!