Audytowanie danych i monitoring zgodności z RODO

SensID pozwala na audytowanie danych cyfrowych oraz ocenę zgodności środowisk IT z RODO. Wykrycie luk w przetwarzaniu danych osobowych, to pierwszy krok do oceny ryzyka i poprawienia bezpieczeństwa danych.

Wykorzystując nasze oprogramowanie możliwe jest przeprowadzenie szczegółowego audytu zgodności z RODO. Niezależnie od tego jakie procedury, polityki oraz rozwiązania techniczne są stosowane w Twojej organizacji, audytowanie danych pomoże Ci zweryfikować czy kluczowe elementy zgodności są spełnione. Weryfikacja oparta jest o analizę rzeczywistych danych, a nie tylko sprawdzenia dokumentacji. Audytowanie danych może zostać wykonane jednorazowo lub cyklicznie.

89 271
Liczba zgłoszonych naruszeń danych w Europie w 2018r.
144 376
Liczba zapytań od osób fizycznych w Europie w 2018r.
490 mln EUR
Całkowita kwota kar GDPR w Europie do września 2020r.
>70%
Organizacji twierdzi, że odnoszą znaczące korzyści biznesowe z inwestycji w ochronę danych osobowych

Elementy gwarantujące audytowanie danych

  • Ustalenie, gdzie i jakie dane osobowe są przetwarzane w zasobach cyfrowych.

  • Sprawdzenie czy przetwarzane są dane wrażliwe.

  • Nałożenie na informacje wydobyte ze źródeł danych informacji zawartych w rejestrze czynności przetwarzania danych i sprawdzana ich zgodności.

  • Weryfikacja, dla wybranych losowych przypadków podmiotów danych, zgodności przetwarzania z podstawami prawnymi oraz innych procedury wymaganych przez RODO: zgodność celu przetwarzania, zasada minimalizacja danych, zakres danych, zabezpieczenia dostępu, procedury retencji.

  • Elementem audytowania danych może być również test poprawności działania procedur realizujących prawa osób fizycznych do: dostępu, przenoszenia, usuwania danych i innych wymaganych dyrektywom praw.
Audyt zasobów cyfrowych to konieczność, żeby wiedzieć co należy zrobić, aby poprawić, albo rozpocząć spełnianie założeń RODO. Audyty przeprowadzone metodą wywiadów i analizy dokumentacji nie pokazują stanu faktycznego ochrony danych osobowych.

Szybka ocena poziomu zgodności z RODO

sens-id-icon-94

Rejestr czynności przetwarzania

Weryfikacja rejestru czynności przetwarzania danych względem stanu faktycznego.

sens-id-icon-159

Podstawy prawne

Ocena podstaw przetwarzania względem poprawności i zakresu danych.

Dane wrażliwe

Ocena zgodności przetwarzania danych wrażliwych.

sens-id-icon-56

Prawa jednostki

Zgodność w realizacji praw osób, których dane dotyczą (usuwanie danych, poprawność).

Zobacz także

Retencja danych osobowych
Obsługa praw osób fizycznych

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!