SensID Detect

SensID Detect umożliwia wykrywanie, katalogowanie i klasyfikację danych osobowych oraz danych wrażliwych w źródłach strukturalnych i niestrukturalnych.

SensID Detect może być również stosowany w innych scenariuszach biznesowych, np.: do oznaczania danych poufnych dla zwiększania bezpieczeństwa, wydobywania danych z korespondencji i wspierania automatyzacji procesów front-office, analizy złożonych dokumentów w back-office, i wielu innych zadań polegających na analizie treści dokumentów w celu automatyzacji powtarzalnych czynności. Więcej przykładów rozwiązań do klasyfikacji danych można znaleźć na 4Semantics.pl.

Obsługiwane źródła do klasyfikacji danych

sens-id-icon-94

Systemy plikowe

w tym pliki binarne i tekstowe, np.: PDF, MS Office, ODF, Zip, XML, JPG, PNG, i inne.

sens-id-icon-76

Bazy danych SQL i Non-SQL

MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, IBM DB2, MongoDB, Elastic i inne na żądanie.

sens-id-icon-4

Serwery poczty

jak również pliki poczty: emf, mbox, rfc822, pst, tnef i inne.

sens-id-icon-288

Stacje robocze
i urządzenia końcowe

z wykorzystaniem agenta instalowanego na urządzeniu.

Konfigurowalny zakres wyszukiwanych kategorii danych

sens-id-icon-56

Podstawowe dane osobowe

sens-id-icon-49

Dane szczególnie wrażliwe

sens-id-icon-59

Kategorie osób

Skany i zdjęcia dokumentów tożsamości

Inne zgodnie z potrzebami wdrożenia

Wygodne zarządzanie skanowaniami

Ergonomiczny interfejs użytkownika do konfiguracji połączeń z systemami źródłowymi, konfiguracji skanowań oraz ich planowania.

Pełne raportowanie

Elastyczne raportowanie wyników przeglądu źródła danych i oceny ryzyka dostosowane do potrzeb organizacji.

Zobacz także

SensID Catalog
SensID Mask

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!